Sr.No. Image Member Name Position Address Mobile Email
1. Sh. Jai Pal Bansal President Thakar Villa, Thakar Nagar,Nalagarh, Distt. Sulan (HP) 98160-43314 jaipalthakar@yahoo.com
2. Sh. Naresh Jain Treasurer Jain Sons, Main Bazar, Nalagarh, Distt. Sulan (HP) 98160-39000
3. Sh. Shyam Lal Gen. Secy. Vill. Raipur, Teh. Baddi, Distt. Sulan (HP) 98160-26526
4. S. Gurkirat Singh Executive Member Ward No. 8, Near Gurudwara Nalagarh, Distt. Solun (HP) 98166-23215 gurkirat.nlg@gmail.com
5. S. Surmukh Singh Executive Member Vill. Dabhota, Teh. Nalagarh, Distt. Solun (HP) 98160-60081
6. Sh. Aganjeet Chauhan Executive Member Vill. Theds, Teh. Beddi, Distt. Solun (HP) 94590-27901
7. Sh. Kulvir Jamwal Executive Member Vill. Kandyahol, Teh. Sarkaghat, Distt. Mandi (HP) 98051-04900 kjamwal79@gmail.com
8. Sh. Ram Dass, Executive Member 93187-99296
9. Sh. Umakant Sharma Executive Member Vill. Thakar Nagar, Teh. Nalagarh, Distt. Solun (HP) 98166-23993
10. Vandana Bansal Executive Member Ward No. 4, Near Gouga Mari Nalagarh, Distt. Solun (HP) 93185-08606