Sr.No. Image Member Name Position Address Mobile Email
1. S. Paramjeet Singh Khatr Convenor Kalar Majri(Bhadson) 99143-09000
2. Samita Rani Executive Member # 1567, Near Satia Narain Mandir, Purani Nabhi, Nabha 90233-45883
3. Gurdeep Singh Executive Member C/o Gurdeep Furniture Works, Cinema Road, Nabha 98140-90606
4. Chheju Ram Singhi Executive Member Bhai Kahan Singh Colony, Nabha 98145-08201
5. Amrinder Singh Puri Executive Member # 664, Street No. 4, Sheheed Bhagat Singh Marg, Hira Mehal, Nabha 97815-00304 amrinderjournalist@gmail.com