Sr.No. Image Member Name Position Address Mobile Email
1. Sh. Jaspal Singh President #-567, St.no.3-A,Mehal Mubark Colony,Dhuri Road, Sangrur 98157-94888 avedic2007@yahoo.com jaspalsinghsangrur@gmail.com
2. Sh. Jaswant Singh Khaira Vice President Dhuri Road, Khalifa Bagh,Opp. Bharat Gas Service, Sangrur 98150-87217 mastvanasaab@gmail.com
3. Sh. Sanjay Sharma Gen. Sec Street No.02, Shri Guru Nanak Colony, Near P.N.B Bank, Sangrur 94178-00050
4. Sh. Sukhminder Singh Treasurer Harman Hotel, Kaula Park, Sangrur 98728-00095 hotelharman95@gmail.com hotelharman@ymail.com
5. Sh. Baldev Singh Gosal Member Near Reliance Petrol Pump,Sangrur-Barnala Road, Badrukhan, Sangrur 98760-13267
6. Sh. Davinder Pal Singh Member H.No.438, Street No.6, Kishan Bagh Colony,Outside Nabha Gate,Sangrur 98148-36335
7. Dr. A.S. Man Member Man Homeopathic Centre, D.C Kothi Road,Sangrur 98148-06387 mannhomoeopath@yahoo.co.in
8. Sh. Palla Mal Singla Member M/s Guru Teg Bahadur Co.,Kaula Park Market, Sangrur 98553-39500 singlaharpreet@yahoo.com
9. Sh. Priya Vart Jindal Member Jindal House, Sunami Gate, Near Irrigation Department, Sangrur
10. Sh. P.K Garg Member #-470, Ward No.19, Friends Colony,Opp.Kaula Park, Sangrur 96461-24342
11. Sh. Rajeev Jindal Member Capt.Karam Singh Nagar, Sunam Road, Sangrur 98156-17468
12. Sh. Rajiv Jain Member Chotta Chowk, Sangrur 98140-32555
13. Sh. Rajesh Aggarwal Member #-180, Street No.10, Punia Colony,Sangrur. 9814095943
14. Sh. Sukhvinder Singh Bhattal Member #-593, Street No.9, Kishan Bagh Colony, Sangrur 75895-18135
15. S. Tajinder Singh Walia Member Golden Earth Global School ,Patiala Road, 7km Mile Stone, Sangrur. 98151-00885
16. S.Sukhvir Singh Lippo Member VPO - Cheewa Mandi near Gurdwara Sant Baba Attar Singh Ji 98554-37547