Sr. No. Book Name Author Editor
Page No. : 1
1. Deeje Budhi Bibeka
2. Dhur Ki Bani- Sampadan Jugat
3. Divine Revelation
4. How To Choose Your Career? 1st Edition : July-14 Dr. Madan Lal Hasiza, Director
5. How To Choose Your Career? 2nd Edition : Feb-15 Dr. Madan Lal Hasiza, Director
6. Likhe Bajhahu Surate Nahi
7. Maran Kabul
8. Nanaku Tuu Lahena Tuhae
9. Sade Bazurg Sada Sarmaya Swaranjity Kaur Ubha & Parminder Kaur Kranti
10. Sahib-e-Kamal Guru Gobind Singh
11. Sir Deeje Kaani Na Keeje
12. Zindagi Di Paidh Talashdiyan 1st Edition : Feb-15 Dr. Madan Lal Hasiza, Director
Page No. : 1